ПЕЧАТИТЕ НА ДЯДО ЖЕЛЬО ВОЙВОДА

Христина Женкова, фонд „Възраждане“, Регионален исторически музей – Ямбол

Във фондовете на Регионален исторически музей се съхранява личният печат на Жельо Христов Чернев (дядо Жельо войвода), както и печатът на четата на Панайот Хитов, в която той е подвойвода от 1867 г.

С първия печат са подпечатвани документи, свързани с живота на войводата след Съединението. Той е кръгъл по форма, бронзов, с текст „ВАЙВОДА ЖЕЛЮ ХРИСТОВЪ“, вписан между два концентрични кръга. В свободното вътрешно пространство на печата е изобразен лъв, изправен на задните си крака, с вдигната опашка, обърнат наляво и стъпил върху повалено турско знаме. Диаметър – 23 мм, височина на буквите – 3 мм. Дръжката е дървена, обла.

 

 

 

Вторият печат е от времето, когато Жельо Христов е подвойвода в четата на Панайот Хитов (1867 г.). Представлява кръгла медна пластина с надпис „НАРОДЕНЪ БЪЛГАРСКИ ПЕЧАТЪ БАЛКАНСКИ „867“. В средата на печата е изобразен лъв надясно, който в едната си лапа държи кръст. Върху главата на лъва има корона с кръст. Диаметър – 47 мм.

Печатът е включен в национален музеен фонд.