Памет, паметници, град

Мултимедийна презентация, наречена „Паметници, памет, град“ подготвиха Христина Женкова и Таня Косева от Регионалния исторически музей в Ямбол. Мултимедията е част от проекта „Познавам архитектурните паметници в Ямбол“.