От фонд „Възраждане“ на Регионален исторически музей – Ямбол. Църковен печат от с. Коюн бунар (Овчи кладенец) от 1866 г.

Христина Женкова, фонд „Възраждане“ – Регионален исторически музей

Във фонд „Възраждане“ на Регионален исторически музей – Ямбол се съхранява  печат на църквата „Св. Йоан Богослов“ от с. Коюн бунар (дн. Овчи кладенец).

Той е изработен от бронз. Височината му заедно с дръжката е 45 мм, а диаметърът – 57 мм. Композицията на печата в завършен вид представлява кръгло поле, обиколено с текст във формата на венец. Текстът е на гръцки език и съдържа името на храма и годината на изработването на печата – 1866. Използвани са както печатни, така и ръкописни букви, като големината им е еднаква. Думите се редуват с разделителен знак – три точки във вертикален ред. Централното поле е заето от допоясна фигура на Свети Йоан, държащ в дясната си ръка купата с отсечената си глава. Лявата ръка е вдигната в молитвена поза. Фонът зад изображението е светъл.

Образът на светеца е гравиран с по-плитък щрих, върху полираната метална повърхност. Този печат се е използвал за полагане върху документите и кореспонденцията на църквата.

Църквата в с. Коюн бунар е строена през 1863 г. „Вехтата“ църква, както я нарича местното население, е две-три стъпала вкопана в земята. Малка на вид, тя не е богато украсена. Иконите в нея са дело на майстори от Каваклийската художествена школа. В този вид църквата съществува до 1965 г., когато е отнесена от голямо наводнение.

Църковният печат от с. Коюн бунар е особено ценен като един от малкото запазени в такъв добър вид от този период. Той показва много силна връзка с канона на църковното изкуство и същевременно представя реалистично образа на светеца – неговата естественост, смиреност и благост.

По всяка вероятност печатът е изработен в някое от ателиетата около Самоков или Пазарджик.