Фонд „Средновековие“ към Регионален исторически музей – Ямбол притежава около 2000 експоната. Те отразява материалната и духовна култура на населението по долната течение на р. Тунджа в периода от VІІ до ХІV век. Повечето от експонатите са придобити в резултат на проучванията Средновековната ямболска крепост, средновековните некрополи при селата Доброселец, Каравелово и средновековния манастирски комплекс край с. Воден. Има и експонати придобити и чрез теренни обхождания на средновековните крепости в региона.

Фондът разполага с богата колекция от разнообразни коланни токи и апликации, и средновековни накити: сребърни и бронзови пръстени, обици, фибули, стъклени и метални гривни, и др. Особено атрактивна е колекцията от кръстове-енколпиони.

В този фонд на музея се съхраняват и не малък брой глинени съдове, сред които можем да отличим една кана покрита със златен варак (рядък експонат от средата на ХІ век) и съд-дозатор изпълнен в техника „сграфито“. Значително е и количеството на образците средновековно оръжие включващо стрели, копия, боздугани, бойни брадви и умба от щитове, като особено ценен експонат сред тях е средновековната алебарда, открита при проучванията на манастирския комплекс при с. Воден.

Между редките експонати трябва да се спомене и скулптурата на лъв от с. Първенец – една от малкото запазени от ранното българско средновековие ІХ-Хв.