Фонд „Праистория“ към Регионален исторически музей – Ямбол притежава над 4000 експоната. Периода се свързва с развитието на материалната и духовна култура на населението по поречието на Долна Тунджа от времето на ранния неолит (VІІ хил. пр. Хр.) до ранната желязна епоха (ХІІ-ХІ в. пр. Хр.). Съобразно това фонда съдържа материали от неолита, халколита, бронзовата и ранно-желязната епохи: керамични съдове, оръдия на труда от камък, кремък, кост, рог, мед, бронз и желязо, железни и бронзови оръжия, и предмети свързани с култа (антропоморфни и зооморфни изображения, амулети). В експозицията са представени редица редки експонати като рогов сърп от неолита, антропоморфна фигурка-бюст на мъж с брада и уникален модел на храм от халколита, както и изключително пластична миниатюрна глинена фигурка от същата епоха и каменен зооморфен скиптър – един от редките в страната. Благодарение на 20 годишните археологически проучвания на българо-германската археологическа експедиция в с. Драма, Ямболско, и пълното проучване на обекта фондът на музея е обогатен със стотици експонати, между които – пълен комплект от материали и вещи открити в едно жилище (над 240 съда, десетки оръдия на труда, пластика и амулети), които дават пълна представа за тогавашния бит.

Бронзовата епоха е представена с керамика от култура Черна вода ІІІ, документирана в Драма за пръв път южно от Стара планина, с бронзов нож-кинжал свързан със срубната култура, както и редките каменни скиптри-чукалки свързани с култура Сабатиновка.

От времето на ранната желязна епоха фондът притежава интересна керамика и железни фибули.