Фонд “Най-нова история” към Регионален исторически музей – Ямбол обхваща историята на града и региона от 9. IX. 1944 г. до наши дни. Притежава повече от 16 500 експоната – вещи, документи, книги и снимки.

Тук се съхраняват спомени, снимки и вещи на ямболски ветерани от Втората световна война (1939 – 1945 г.).

От 1977 г. във фонда започват да постъпват материали, показващи връзките на ямболския край с градовете Хале – ГДР, Андижан – СССР, Шерадз – Полша и др.

Музеят притежава отделна колекция с образци от производствата на промишлените предприятия на територията на града и региона.

Има богата колекция от лозунги, позиви, устави, бюлетини и предизборни плакати на политически партии.

Фондът притежава сбирка от експонати, свързани с развитието на масовия и професионалния спорт в областта – учредителни документи на ямболски спортни дружества, грамоти, медали и дипломи от републикански и международни състезания, богат снимков материал, отразяващ спортните събития и чествания в града и др.

Една от най-богатите сбирки е свързана с развитието на културния живот във всичките му аспекти. Основно място в нея заемат материали, свързани с Тракийският ансамбъл, с организиране и провеждане на музикалните празници „Златната Диана“, литературни празници „Изгреви над Тунджа“ и др.

Във фонда се съхраняват образци (печатни и ръкописни) от творчеството на всички ямболски писатели и учени творили след 9. IX. 1944 г. –  проф. Луиза Томасини, проф. д-р Жечо Атанасов, проф. д-р Джон Атанасов, проф. Иван Сарандев, д-р Илия Бахаров, доц. к.п.н. Мария Рошманова, Георги Братанов, Стефан Чирпанлиев, Марко Недялков, Тенко Тенев, Димитър Бечев, Христо Карастоянов и др.