Фонд „Етнография“ към Регионален исторически музей – Ямбол притежава повече от 4500 експоната, отразяващи материалната и духовната култура на населението от Ямболския край от епохата на Възраждането до наши дни.

В музейното хранилище се пазят ценни образци на народните носии и тъкани от региона, които датират от периода ХІХ – началото на ХХ в. Оригиналните комплекти костюми, както и свързаните с тях шевици и тъкани с прекрасни багри и орнаменти, представляват уникални културно –исторически паметници.

Ефектът от костюма не би бил пълен, ако не присъстват накити, дело на изкусни майстори златари. Фонд „Етнография“ разполага с много богата колекция от сребърни и позлатени накити: надушници, обеци, прочелници, гердани и огърлици, пръстени и гривни. Те се употребяват преди всичко като украшения към невестинския  и празничния костюм.

Интересна е и колекцията от разнообразни тъкани и шевици: пъстри торби, възглавници, пешкири, месали впечатляват с интересната украса и съчетаването на цветовете. Дребните по размер текстилни произведения са свързани с трудовия и празничния живот на населението.

Във фонда се съхраняват и предмети, отразяващи трудовата дейност на хората от Ямболския край. Сърпове, паламарки, коси, вили и крини свидетелстват, че зърнопроизводството е било едно от основните поминъци на местното население.

Богата колекцията от ножици за стригане на овце, дървени чашки, лъжици, захлупци и геги представят овцевъдството в района.

Впечатляващи колекции отразяват развитието на занаятчийството в региона. Развитието на абаджийството и тъкачеството са представени от домашни дараци за влачене на вълна, хурки, чекръци за изпридане на вълна и домашен стан. Грънчарството е представено от красиви стомни, паници, делви, гърнета и павури.

Фонд „Етнография“ притежава и един оригинален експонат – рабош, свързан със стопанския и духовен живот през периода на Възраждането.