Фонд „Възраждане и националноосвободителни борби” към Регионален исторически музей – Ямбол съхранява паметници за историческото развитие на региона от падането му под османска власт (1373 г.) до Освобождението на България (1878 г.). Тук се съхраняват ценни материали, оригинални документи и снимки от епохата на Възраждането.

Богатата колекция от църковна утвар включва пълен комплект обредни предмети – триптих, кръстове, потири, дискоси, мировник и кандила. Особено ценен е сребърният дискос от 1692 г. с надпис на гръцки език: “Моление. Раб божи Алекси, подарява на Света Троица 1692” и двата църковни печата – четириделен от църквата в с. Генерал Тошево (1850 г.) и този от храма в с. Овчи кладенец (1866 г.).

Сбирката “Църковно-славянски книги” съдържа издания, печатани в края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. Между тях могат да се намерят екземпляри с изключително висока библиографска стойност. Част от църковните книги са богато украсени със сребърни обкови. Съдържанията на приписките по някои от тях са ценен, а някога и единствен източник за различни събития, станали в региона. Част от тази сбирка са и многото редки печатни издания от 60-години на ХІХ в.: “Райна княгиня, драма в пет действия”, Браила 1875 г., “Детска гуслица” – първата стихосбирка за деца, написана от ямболския преселник в Браила Васил Попович и др.

Фондът притежава почти всички видове хладно и огнестрелно оръжие, използвано по нашите земи преди Освобождението.

Той притежава и една от най-многобройните и пълни колекции от османски лули. Съдържа повече от 200 експоната с различна форма, големина и богато разнообразие на ориенталска орнаментика. Включително и една метална матрица за изработването им.

Нумизматичната колекция включва голям брой османски и западноевропейски монети. Към нея принадлежат пръстените-печати с ахат, личният печат на Жельо войвода и печатът на четата от 1868 г., както и ордени, и медали на български опълченци от Ямболско.