Фонд “Нумизматика” на Регионален исторически музей – Ямбол притежава повече от 6500 нумизматични единици.

Тук се пази най-пълната колекция от царски и автономни бронзови монети на тракийския град Кабиле, и най-многобройната колекция от контрамаркирани елинистически и римски монети в страната. В него се съхранява една от най-богатите в света колекции от бронзови монети на Антиох ІІ. Музеят притежава и ценна колекция от бронзови монети на тракийски владетели от елинистическата епоха. В него се съхранява най-голямото съкровище от сребърни грошове на българския цар Иван Александър и сина му Михаил (1700 бр.).

Във фонд “Нумизматика” се съхранява и богата колекция от антични оловни търговски пломби и византийски оловни печати.