1 февруари 1889 г. Сформиран е 4-ти конен полк на Н.Ц.В. престолонаследника княз Борис Търновски. Състои се от четири ескадрона. От април 1889 г. е на постоянен гарнизон в Ямбол.


1 февруари 1946 г. В Ямбол е открита поликлиника към учредения фонд „Здравна застраховка на служителите, пенсионерите и техните семейства”. Тя се обслужва от 5-ма лекари, 2-ма зъболекари, 2 акушерки, 2 милосърдни сестри и др.


1 февруари 1952 г. С решение на Градския народен съвет е създаден Историческият музей в Ямбол. За първи директор е назначена Венета Дачева. Под № 1 във фондовете му е инвентиран портрет на Ради Иванов Колесов, създаден през 1862 г. от известния ямболски иконописец Александър поп Георгиев Зограф. По-късно портретът е включен във фонда на Художествената галерия, където се намира и сега.


2 февруари 1879 г. Създадено е гимнастическото дружество „Сокол“ – военизиран стрелкови отряд на българи доброволци с цел подготовка на населението за териториална отбрана на Източна Румелия и съединение с Княжеството. Негов председател е С. Димов. По спомени на съвременници в града са се обучавали около 3500 души.


2 февруари 1895 г. В Ямбол е роден художникът Георги (Жорж) Папазов. Първата му самостоятелна изложба е през 1919 г. в София. От 1924 г. живее в Париж. Авангарден художник. Предшественик и един от активните участници в движението на сюрреализма, представител на Парижката художествена школа. Жорж Папазов има една автобиографична книга, пише романи, както и очерци за известни художници, негови близки приятели – Паскен, Дерен и др. Умира през 1972 г. във Ванс, Франция.


4 февруари 1940 г. Основано е дружеството на ямболските филателисти с председател кап. А. Лекарски.


8 февруари 1921 г. Възобновено е издаването на „Ямболски общински вестник”, който е излизал през 1894 г. Отпечатани са 105 броя до 1939 г. Помества статии по благоустройството, здравеопазването и културния живот на града, бюджета на общината, обяви и др.