Златна апликация от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол

През 2000 г., по време на археологическите разкопки на селищната могила до с. Драма, е открит един от най-впечатляващите експонати на РИМ – Ямбол.

Това е апликация, изработена от чисто злато. Има кръгла, леко изпъкнала  форма с дупка в средата. В горния си край кръгът не е завършен, а продължава като изпъкналост с отвор в средата. Апликацията е с диаметър 2 см и тегло 3 гр. Най-вероятно е носена пришита към дреха и показва знатното положение на своя притежател в праисторическото общество.

Златната апликация се датира в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.). Тя е едновременна с Варненския халколитен некропол и е една от най-ранните златни находки на Балканския полуостров и Европа.

През халколитната епоха (4900 – 4300 г. пр. Хр.) започва обработка на мед и злато. Като от благородния метал са изработвани различни накити и предмети, показващи социалното положение на своя притежател. Това са различни по форма апликации, гривни и др. В повечето случаи тези предмети са откривани в некрополите, където са следвали своите притежатели в отвъдния свят. Къснохалколитните златни изделия са една крайна фаза, показваща резултата от натрупвания с поколения опит в бижутерството и обработката на благородния метал.

Златната апликация от с. Драма е показана в изложбата на Регионален исторически музей – Ямбол в зала „Археология” на  Културно-информационен център „Безистен”.