НАЧАЛОТО

На 31.01.1880 г. директора на народното просвещение на Източна Румелия – Йоаким Груев в Окръжно № 2770 от 29 октомври 1883 г. за събирание и пазение старины и сниманиие надписи от паметници  изпратено до префектите областта призовава да започне издирването и събирането на ръкописи, облекла, монети, оръжия, сечива, съдове и др., и да се съберат в един музей, „дето щат могат да се запазят наздраво, но щат послужат и на интересуващите се учени и при изследванията им върху преминалото на нашата страна и на нашенския бит“.

 

Обр. 1 Йоаким Груев

 

Вдъхновени от тази идея, ямболският фотограф Никифор Минков и училищният инспектор Христо Стамболов събират старинни монети и ги даряват на Пловдивския областен музей създаден през 1883 г. Още същата година фотографът Никифор Минков дарява на Областната библиотека с музей в Пловдив една златна монета, намерена в Ямбол. На следващата 1884 година околийският училищен инспектор Христо Стамболов подарява на същия музей седем антични монети.

През учебната 1886/7 г. за учител по история в Главното трикласно народно училище в Ямбол е назначен Петър Михайлов Нойков /1868-1921 г./. През 1887 г. същият е назначен за главен учител и с подкрепата на Христо Стамболов замисля създаването на музей в училището. „На 12 март /1887 г. б.ДБ / управлението на училището взе нужните разпореждания да се съберат и старините на местността. До края на годината се състави нумизматичното отделение, което се обогати с няколко десетки видове монети” – се съобщава в „Първий годишен отчет на ямболското народно училище за учебната 1886/7 г.“, чийто автор е бъдещият проф. Нойков.

В него четем: “До края на годината сбирката достига да брой 54 монети, от които 24 са сребърни. Важно място заемат римските, византийските и турските стари монети. Срещат се и монети от дълбока древност, които средствата и обстоятелствата не са ни спомогнали да изследваме.“

Сред дарителите на първата ямболска музейна сбирка личат имената на Христо Белев, Панайот Сарайдов, Гурко Козловски, Атанас Тънкопишев и други. Отговорник на сбирката е главният учител Петър Нойков.

 

Обр. 2 Проф. Петър Нойков

 

Така през пролетта на 1887 г. се полагат основите на музейното дело в Ямбол, необходимо е да се отбележи, че това е и  първата специализирана нумизматична обществена музейна сбирка в България. Сбирката се обогатява и с находки, открити от католическия монах Хиероним, който със съмишленици предприема разкопки на Зайчи връх и „Рашева могила”.

 

Д-р Стефан Бакърджиев

“Институционалната политика след 1878 г. в област Ямбол за издирване, документиране и популяризиране на недвижимото археологическо културно наследство