до този абзац В следващите години производството на халва в Ямбол….

до този абзац В следващите години производството на халва в Ямбол….