Мъжка фигурка от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол

Един от най-интересните експонати, свързани с праисторическата антропоморфна пластика, произхожда от с. Драма. Мъжката фигурка е открита на селищната могила в местността „Мерджумекя“ през 1963 г., 20 години преди началото на археологическите проучвания на българо-немския екип.

Фигурката е изработена от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят. Мъжът е представен с брада и глава без коса. Очите му са предадени чрез две врязани ивици. Ушите му са пробити, но местата на отворите са отчупени. Шията на мъжа е украсена с пет вертикални врязани ивици, които показват накитите, които той е носел. Фигурката е висока 5,5 см.

Антропоморфната фигурка се датира в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.). Проф. Ралф Глезер изказва мнение, че фигурката се отнася към късния неолит (5500 – 4900 г. пр. Хр.).

През късния неолит в праисторическите селища започват да се откриват мъжки изображения с представени индивидуални черти. Това са изображения на важни за обществото личности. През този период започва да се формира социалната йерархия. Усложняването на вътрешно-общностините отношения съвсем естествено предизвикват необходимостта от формирането на „елит” или „управляваща група”, познат ни от богатите гробове от Варненския халколитен некропол.

Керамичната фигурка от Драма притежава индивидуални черти и е изображение на определен, важен представител в праисторическото общество.

Фигурката е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.