Поселищен живот в Тракия Цена: 6 лв.

Поселищен живот в Тракия II Цена: 6 лв.

Поселищен живот в Тракия III Цена: 15 лв.

Поселищен живот в Тракия IV Цена: 15 лв.

Terra Antiqua Balcanica V Цена: 15 лв.

„Кукерски игри в Ямболско“. Цена: 30 лв.

„Пътят. Хроники на ямболския баскетбол“ Цена: 11 лв.

„За спорта с любов. Из спортната история на Ямбол“ Цена: 15 лв.

„От степите към Балканите“ Цена: 15 лв.

„Цветна магия от Ямболско“ Цена: 23 лв.

„Комплект картички Средновековни накити“ Цена: 1 лв.

„Ямболската Коледа“ с DVD Цена: 12 лв.