Мраморна висулка от праисторическата Малева могила до с. Веселиново  

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол

През 2014 г., по време на археологическите разкопки на селищната могила до с. Веселиново, е открита висулка с бял цвят, изработена от мрамор. Повърхността ú е украсена с жлебове, които се извиват спираловидно и се свързват в долния ú край. Украшението има пробита дупка в горния край. Висулката е с дължина 4 см.

Мраморното бижу се датира в ранната бронзова епоха (3200 – 2500 г. пр. Хр.). Това е един „предмет на лукса”, който отразява по-особеното положение на своя притежател в праисторическото общество. Мраморът, като суровина и готова продукция, се свърза с районите на Атика и южните егейски острови. Един район, който се намира на около 1000 км юго-западно от праисторическата Малева могила до с. Веселиново.

През ранната бронзова епоха басейнът на р. Тунджа запазва своята роля като важен път, свързващ Егейските цивилизации с вътрешността на Балканския полуостров. Това е естествен коридор за проникване на културно и икономическо влияние от юг на север.

Мраморната висулка е показана в изложбата на Регионален исторически музей – Ямбол в зала „Археология” на  Културно-информационен център „Безистен”.