„Мислителят” от селищната могила Драма – Мержумекя

По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя е открит един от шедьоврите на праисторическата пластика.

Човешка фигурка е изработена от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят. Висока е 6 см. Представен е човек, който е седнал на земята, свил е коленете си, обхванал ги е с дясната си ръка, а с лявата е подпрял главата си. Уникалното изображение напомня на прословутия „Мислител” на френския скулптор Огюст Роден.

Керамичната фигурка се датира в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.). Това е времето, когато в праисторическото общество вече има изградена обществена йерархия и съществува „елит”, познат ни от богатите гробове от Варненския халколитен некропол. Освен това този експонат показва, че в тогавашното общество са достигнали до идеята за „полет на мисълта” и нейното визуално представяне.

Фигурката е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.