Миниатюрен керамичен съд от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя през 1990 г. е открит един интересен експонат.

Това е миниатюрен керамичен съд. Изработен е от глина, която след изпичането е придобила светлокафяв цвят. Повърхността му е загладена. Устието на съда е украсено с множество израстъци. Висок е 2 см, а диаметърът на устието му е 5,5 см.

Датира се в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

Миниатюрните керамични съдове са откривани в различни археологически обекти от праисторическата епоха. Преобладават тези, които са изработени прецизно и от умели майстори-грънчари. По-рядко се срещат миниатюрни съдове, които са изработени по-схематично и грубо. Повечето от тях са умалени модели на реални керамични съдове, откривани по време на археологическите проучвания. Част от миниатюрните съдове представят модели, които нямат реални паралели – като представения съд.

В научната литература са изказани различни мнения относно функцията им. Според доц. Петя Георгиева това са модели на съдове, според проф. Хенриета Тодорова миниатюрните съдове са участвали в магическите и ритуалните обреди на праисторическите хора. Не е изключена и хипотезата това да са детски играчки.