Култова масичка от ранния халколит от селищната могила до с. Драма

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1996 г. по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността „Мерджумекя” до с. Драма е открита керамична култова масичка.

Култовата масичка е изработена от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят.  Тя е четиристранна, като наместо легенче отгоре е плоска. Украсена е с дълбоки врязани линии, които са разположени успоредно една на друга. Висока е 4 см и е с дължина на страните 7 см. Датира се в ранния халколит (4900 – 4500 г. пр. Хр.).

В научната литература са изказани различни предположения относно предназначението на култовите масички. Определяни са като: „съдове с триъгълна форма”, „ритуални обекти”, „модели на трон”, „подставки”, „жертвени платформи”, „жертвеници”, „култови лампи”, „масички-лампи”, „лампи”, „маслени лампи”, „олтари”, ,„постаменти-алтари”, „миниатюрни алтари”, „алтари” и „алтарни масички”.

Повечето проучватели ги свързват с религиозните вярвания на праисторическите хора. Тяхната форма и украса са семантично натоварени и отразяват обредната система на халколитното население от нашите земи.

Богдан Николов предполага, че в култовите масички са поднасяни дарове към боговете – животинска мас, която е запалвана, за да кади и свети.

Светозар Станкович интерпретира култовите масички като домашен еквивалент на големите олтари в селищата, в които са пренасяни даровете към боговете.

Чл.-кор. проф. Васил Николов свързва култовите масички с култа към богинята Майка. Според него те участват в древните ритуали за плодородие.

Култовата масичка е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.