Култова масичка от късния неолит от селището Драма – Герена

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1992 г., по време на археологическите проучвания на откритото селище в местността Герена до с. Драма,  е открита масивна култова масичка.

Тя е изработена от глина, която след изпичането е придобила черен цвят. Култовата масичка е тристранна, с тристранно вписано легенче, което не излиза над стените ú. Украсена е с шахматни полета, запълнени с бяла паста. Висока е 10 см и с дължина на страните 18 см.

В научната литература са изказани различни предположения относно предназначението на култовите масички. Определяни са като: „съдове с триъгълна форма”, „ритуални обекти”, „модели на трон”, „подставки”, „жертвени платформи”, „жертвеници”, „култови лампи”, „масички-лампи”, „лампи”, „маслени лампи”, „олтари”, ,„постаменти-алтари”, „миниатюрни алтари”, „алтари” и „алтарни масички”.

Повечето проучватели ги свързват с религиозните вярвания на праисторическите хора. Тяхната форма и украса са семантично натоварени и отразяват обредната система на неолитното население от нашите земи. Богдан Николов предполага, че в култовите масички са поднасяни дарове към боговете  –  животинска мас, която е запалвана, за да кади и свети. Светозар Станкович интерпретира култовите масички като домашен еквивалент на големите олтари в селищата, в които са пренасяни даровете към боговете. Чл.-кор. проф. Васил Николов свързва култовите масички с култа към богинята Майка. Според него те участват в древните ритуали за плодородие.

Култовата масичка е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.