Рогов сърп от селищната могила Ясъ тепе до с. Кабиле

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален историески музей – Ямбол

Роговият сърп е открит по време на редовните археологически проучвания на праисторическата селищна могила Ясъ тепе до с. Кабиле. Изработен от животински рог с дължина 27 см. В специален жлеб са вмъкнати кремъчни пластини, които образуват острието на това оръдие на труда. Горната част на сърпа е украсена с три врязани хоризонтални линии.

Роговият сърп се датира в късния неолит (5500 – 4900 г. пр. Хр.). Неолитната епоха е времето, когато от района на Близкия изток пристигат първите земеделци и животновъди. Те живеят в селища, разположени по течението на големите реки и техните притоци. Жилищата им са изградени от колово-плетена конструкция, която налага периодичните им ремонти. В резултат на постоянното обитаване на едно място постепенно се натрупат големи селищни могили.

Най-ранните земеделци по нашите земи отглеждат ечемик и пшеница. Експериментите показват, че с един подобен сърп за един час може да ожъне 3 км зърно.

Роговият сърп е изложен в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Ямбол.