Костена висулка от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 2009 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, е открит изцяло запазен костен амулет-висулка.

Той е изработен от масивна кост със светложълт цвят и загладена повърхност. Има формата на осморка, като в горния си край има дупка за окачване.

Костената висулка е висока 3,3 см и се датира в края на късния неолит (5200 – 4900 г. пр. Хр.).

Хората винаги са се стремели да се отличават един от друг. През праисторическата епоха те са носели различни накити, които са били изработени от камък, кост или мидени черупки. Така древните хора са се стремели да изглеждат „красиво” според тогавашните стандарти, а също така и да изразят своята индивидуалност. Висулките са накити, които са били носени на най-видимата част на човешкото тяло – шията и торса.

Древните земеделци и животновъди са принасяли своите мисли, чувства и вярвания върху предметите, които са създавали.

Костената висулка има абстрактна форма и е натоварена със символика, позната на праисторическите хора.

Според Естер Банфи „символът е това, което трудно може да се опише, а още по-трудно е да се пресъздаде идеята, стояща зад него”.