Керамична шпула с надпис на Линейно писмо А

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания в местността Кайряка до с. Драма, през 1996 г. е открит един рядко срещан експонат. Това е керамична шпула (макара) украсена с писмени знаци. Изработена е от глина, която след изпичането е придобила светлокафяв цвят. Повърхността ѝ е загладена. Висока е 3,2 см.

Шпулата е украсена с 5 писмени знака на Линейно писмо А. Те са написани наляво (ретроградно), но могат да се четат нормално при едно отпечатване или по-скоро търкаляне на предмета. Първите три знака са разчетени от Р. Шмит като АВ 01, АВ 51 и А 301, а останалите два знака нямат известни аналогии.

Според проучвателите шпулата е местна имитация на вносен предмет от района на Северното Егейско крайбрежие. Надписът е бил изписан от майстор-грънчар, който имитира знаци, видяни върху такъв импортен предмет. Шпулата се датира във времето малко след къснохеладския III B/C период (1200 г. пр. Хр.).

Линейно писмо А е писменост, свързана с минойската цивилизация. Открито е от археолога сър Артър Евънс в дворците на о. Крит. Линейното писмо А е използвано между 1800 и 1450 г. пр. Хр. в района на Егейско море. Освен на Егейските острови надписи са открити в континентална Гърция и Турция, и в Израел. В средата на II хил. пр. Хр. започва замяната му от линейно писмо Б, което е използвано от микенците и е ранна форма на гръцкия език. С изчезването на Минойската цивилизация приключва употребата и на линейно писмо А.

Надписът от керамичната шпула е единственият текст на Линейно писмо А, откриван на територията на България.