Керамичен амулет от късния халколит от селищната могила до с. Драма

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1989 г. по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността „Мерджумекя” до с. Драма е открит керамичен амулет.

Той е изработена от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят. Повърхността му е загладена.

Керамичният амулет е висок 5,4 см. Има петоъгълна форма, като горната му част е плоска и леко вдлъбната в средата. Украсен е с врязани линии, които по краищата му образуват ромб, а в средата – кръг. На гърба му има врязана спирала.

Датира се в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

В научната литература са изказани различни предположения относно предназначението на керамичните амулети, които могат да имат кръгла или ромбовидна форма и трапецовиден израстък с две дупки в горната си част.

Проучвателите ги свързват с религиозните вярвания на праисторическите хора.

Според проф. Ян Лихардис керамичните амулети са пробивани винаги на едно и също място и са носени на шнур. Върху задната страна, скрита от наблюдателя, допълнително са врязвани различни знаци и символи.

Според чл.-кор. проф. Васил Николов това са антропоморфни амулети, които схематично представят богинята Майка.

Керамичните амулети са натоварени със семантика, позната на халколитните хора и свързана с техните вярвания.

Находката е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.