Каменна тежест за стан от селищната могила до с. Кабиле

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

 През 1979 г., по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността Ясъ тепе до с. Кабиле, е открита каменна тежест за стан.

Тя е изработен от счупено каменно оръдие на труда, най-вероятно брадва. Древният майстор е загладил счупената част и в горния ѝ край е пробил дупка за окачване. Каменната тежест за стан е висока 4,5 см и се датира в ранната желязна епоха (1100 – 600 г. пр. Хр.).

През праисторическата епоха е използван отвесния тъкачен стан. Той е имал П-образна форма и най-вероятно е бил подпрян под наклон на стената на жилището. При отвесния тъкачен стан основните нишки на плата са опънати чрез тежести. Най-често те са изработвани от глина и към една тежест са привързани няколко основни нишки. По този начин е осигурявана еднаква сила на опън и същевременно кросното се разделя на две.

Преработеното каменно оръдие на труда показва практичността на древните хора и стремежа им максимално да оползотворят наличните им суровини и ресурси.