Каменна брадва от късната бронзова епоха

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

Каменната брадва е един от най-ранните експонати във фонда на музея. Постъпила е като част от старата музейна сбирка, свързана с дейността на археологическите дружества „Диамполис” и „Диана”.

Изработена е от камък с жълт цвят. Повърхността ѝ е загладена. Острието ѝ е извито надолу, а тилната ѝ част е оформена като гъба. Дължината на брадвата е 10,8 см и има диаметър на отвора 2,0 см. Датира се в късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.).

През бронзовата епоха се появяват каменните брадви-скиптри, които са белег за статуса на своя притежател в праисторическото общество. Често техният външен вид се видоизменя и украсява, предавайки им нефункционална форма. Те се свързват с развитието на йерархичното общество и формирането на различните социални класи.

Каменните брадви-скиптри са откривани основно в източната част на Балканския полуостров. Разпространението на тези находки съвпада с местата, където са откривани медни слитъци с формата на опъната волска кожа.

Според Майя Василева каменните брадви-скиптри са свързани с центровете на древната металургия и районите за добив на руди. Те са били белег на престижа и богатството, получено именно чрез добив, обработка и търговия с метали.