Каменна антропоморфна фигурка от гр. Елхово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1999 г., по време на спасителните археологическите проучвания на селищната могила в местността „Турското кюше“ до гр. Елхово, е открита човешка фигурка. Тя е изработена от скала с тъмнозелен цвят.

Човешкото изображение е представено много схематично. В издълженото тяло има две несиметрични вдлъбнатини, който маркират кръста. В областта на главата е имало пробит отвор, който се е счупил. Фигурката е висока 3 см.

Датира се в късния неолит (5500 – 4900 г. пр. Хр.).

Антропоморфната пластика се свързва с религията и мирогледа на праисторическите хора. В научната литературата са изказани различни мнения относно значението ѝ.

Човешките изображения се приемат за: реплики на „Великата майка” или богинята Майка-Земя; за изображения на жрици или молителки, които се обръщат към Небесните богове или се свързват с ритуали и церемонии при новородени или заченати деца, и включването им в праисторическото общество.

Древният майстор много схематично е предал човешката фигурка. Въпреки това нейното значение е било познато на съвременниците му.