№ 99 от 100-те туристически обекта на България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Телефон: 046/66 34 03; 046/66 34 11

Работи целогодишно без почивен ден.

1 април – 31 октомври 

От 8.00 до 18.30 ч.

1 ноември –  31 март

От 9.00 до 15.30 ч.

Входни такси:

  • Вход за възрастни – 6.00 лв.
  • Вход за ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 3.00 лв.
  • Групов билет за 20 и повече възрастни от 18 – 65 г. – 5.00 лв. на посетител
  • Групов билет за 20 и повече ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 2 лв./посетител
  • Семейно посещение:
  • Възрастен – 4.00 лв.
  • Дете от 7 до 18 г. – 2.00 лв.

 

Цена на беседа:                                                                                                                       

  • Обзорна беседа – 10.00 лв.
  • Специализирана беседа – 25.00 лв.
  • Аудио беседа – 3.00 лв. на едно устройство