На 8 Ноември 2012 г. в Етнографския комплекс в кв. Каргон се проведе V-я международен симпозиума “Поселищен живот в Тракия”. Научния форум възниква през 1982 година като отчет за дейността на археологическия екип проучващ античния град до с. Кабиле. В тазгодишния симпозиум участваха български и международни специалисти от регионалните музей в Сливен и Стара Загора, Charles University – Prague, Czech Republic и University of New South Wales – Sydney, Australia. Събитието беше организирано от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и РИМ – Ямбол. Представените доклади обхващаха разнообразна тематика от ежедневния живот до религиозния свят на древните хора:

* проф. дин Людмил Гетов: Кабиле: 40 г. по-късно

* гл. ас. Ивайло Лозанов: “Долината на царете” край Кабиле

* гл. ас. д-р Венета Ханджийска: Източен некропол на Кабиле (II – III в.)

* доц. д-р Константин Рабаджиев: Конният елит на траките: конницата

* Стефан Бакърджиев, Явор Русев, Тодор Вълчев: Археологически проучвания на късноантичната крепост в м. “Градището”, с. Голям Манастир

* Petra Janouchova: Dodoparon Apollo sanctuary: typical or exceptional?

* Мария Камишева: За водоснабдяването на Августа Траяна – нови данни

* Николай Сираков: Еротична бронзова игла

* Adela Sobotkova: Tundzha Regional Archaeological Project, Yambol Results

* Марияна Минкова: Предримски монети от територията на Августа Траяна

* Simon Connor, Shawn Ross, Adela Sobotkova, Scott Mooney, Andrew Herries, Ilija Iliev: Palaeoecology and agro-pastoral regimes in the Straldzha Mire catchment

 

Предходния ден в музейната зала на Националния резерват “Тракийски и античен град Кабиле” се откри нова експозиция с материали от археологическите проучвания по трасето на Автомагистрала Тракия в област Ямбол.