Изпратихме нашите „римски войници” за участие в Античния фестивал ТОМИС, Констанца, Румъния.

Cohors II Lucensium (Втора луцензианска кохорта) е група за антични възстановки, създадена през 2015 г. Ръководена е от Тодор Вълчев, археолог в Регионален исторически музей – Ямбол. Групата пресъздава различни моменти от военния и цивилен живот на римските войници и местното тракийско население от Кабиле през II – III в.
Самата Cohors II Lucensium е ауксилиарна (помощна) част от римската армия. Тя е еквитата (смесена). Състои се от 480 пеши войници и 120 конници. Създадена е през първата половина на I в. Войниците в кохортата са рекрутирани от племето на луцензиите от западната част на Иберийския полуостров. Кохортата станува в Кабиле от 136 до 193 г.
Днес изпратихме нашите „римски войници” за участие в Античния фестивал ТОМИС , Констанца, Румъния.