„… За управлението на градските работи …“ – 150 години Ямболска община (1870-2020)

Христина Женкова и Таня Косева подготвиха и представят презентацията „… За управлението на градските работи …“, посветена на 150 години от началото на Ямболското градско самоуправление -1870 г.

Презентацията проследява дейността на общината за периода 1870 – 1885 г. Продължител на традициите на управлението на църковните дела в Ямбол общината разрешава редица спорове и важни за гражданите казуси.

След Освобождението през 1878 г. тя се явява успешната ОСНОВА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЯМБОЛ.