За теб, Апостоле!

Вече няколко години подред, на този ден ние ги очакваме … децата от ДГ „Пламъче”. Той е тържествен за тях и много вълнуващ за нас, музейния екип. Те идват при нас заедно да отбележим една паметна годишнина, да си припомним за живота и делото на един велик човек – Васил Левски. И заедно да изречем неговите безсмъртни слова…
Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само себе си.
Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние негообръщаме.
Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република”.
Благодарим ви, деца! Благодарим на вашите учители! Благодарим на вашите родители! Благодарим, че не забравяте!