„За смелостта, честта и героизма“

Творческият проект „Знамето ни е трицветно“, разработен от Христина Женкова, уредник в РИМ цели съхраняване и популяризиране сред учениците на историческата памет за събитията от преди 140 години и приноса на ямболци към делото на Освобождението. Първото есе по темата: „За смелостта, честта и героизма“ вече пристигна. До 20.02.2018 г. оставаме в очакване на още творби. Желаем творческо дръзновение на всички, които темата е докоснала и вдъхновила!