За посетителите на АР Тракийски и античен град Кабиле

От 7 май 2020 г. посещенията в археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле са разрешени само в парковата му част при спазване на необходимите противоепидемични мерки.