Желязна фибула от долмена до с. Хлябово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1976 г., по време на археологическите проучвания на долмена в местността „Нъчеви чаири” до с. Хлябово, Тополовградско, е открит един интересен експонат – желязна фибула.

Фибулата е със запазена дължина 9,3 см. Тя е  двуспирална, като от нея е запазен само лъка. Той е декориран с три прешлена, допълнително украсени с напречни бронзови нишки.

Датира се в ранната желязна епоха (1100 – 600 г. пр. Хр.).

Долменът до с. Хлябово е двукамерен, с дромус и монументална фасадна стена. Камерите му са с трапецовидна форма. Изградени са от каменни блокове, които са свързани помежду си посредством жлебове. Входовете към камерите са издълбани в напречните им стени и имат арковидна форма. Южно от дромуса на първия долмен е намерен втори, по-малък също с трапецовидна форма. След изграждането му той е бил покрит с могилен насип с диаметър 10 м и височина до 2,50 м.

Фибулите са вид накит, който наподобява безопасна игла и служат за закопчаване на дрехите. Състоят се от плочка-иглодържател, усукан лък и спирала, която преминава в игла.

Този вид накит се появява в Тракия и в района на Средиземноморието в края на бронзова епоха. В Южна Тракия, където гръцкото и тракийското население са в непрекъснат контакт се наблюдава голямо разнообразие на този вид украшения.

Те са изработвани от бронз и желязо. В Южна Тракия се срещат едноспирални фибули с триъгълна или четириъгълна плочка, двуспирални и лъковидните фибули.

Находката е изложен в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Ямбол.