Да отворим албума „Безистен“

Old Book Cover, Vintage Leather Books Front Texture, Ancient Brown Papers Isolated over White

Мултимедийна презентация „Да отворим албума Безистен“ подготвиха Христина Женкова и Таня Косева от РИМ – Ямбол.

Мултимедията представя историята на тази емблематична за града сграда от нейното построяване (1509 – 1510 г.) до днес. В хронологичен ред е проследена ролята на сградата като търговски център в региона, както и функциите, които изпълнява след Освобождението 1878 г. до днес.

Презентацията е част от проект от 2019 г. „История от камък“, посветен на 500 г. от построяването на сградата.