„Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“

22 септември 1908 година – България окончателно утвърждава съвременния си следосвобожденски облик, суверенитет и държавност. Националното самочувствие, патриотизмът, високият дух изпълват всяко дело на държавници, на граждани и сдружения, на творци и съзидатели на нова България.

Нека да не забравяме забележителните уроци на историята! Нека да запазим огъня, запален от искрения патриотизъм на нашите предци, за да го предадем на следващите поколения!

И да помним, че от усилията на всички нас зависят бъдещето и просперитетът на България!

Музейна колегия