Гонг Концерт – Медитация

Гонг Концерт – Медитация на 26 август от 14.30 часа в АР „Тракийски и античен град Кабиле“ с водещ Анелия Борисова – Вълчева, Гонг Майстор, Инструктор по йога и медитация. Събитието е безплатно. Входът в резервата се заплаща на касата в музея, съгл. утвърдените цени и услуги при посещение.