Отдел “Връзки с обществеността” към Регионален исторически музей – Ямбол се занимава с организирането и провеждането на културно-масови прояви съвместно с отдел “Култура” към общината на града.

Специалистите от отдела изготвят и изнасят беседи и уроци-игри. Те са съобразени с учебните програми по Роден край, Родинознание, История, География, Литература. Специално място е отделено на работата със СИП – Краезнание. Всяка година програмата се актуализира и допълва в зависимост от промените в учебните програми и музейните експозиции.

Отделът организира и провежда екскурзии до исторически и археологическите паметници в града и региона.