Регионален исторически музей – Ямбол

Директор: GSM 0878 400950

Информация: 046 663403

 

Отдел Археология: 0877 074260, 0877 045908

 

Отдел Българските земи XV – XIX век

  • Фонд Възраждане, Фонд Етнография: 046 663413

 

Отдел Нова и най-нова история

 

  • Фонд Нова история, Фонд Най-нова история: 046 663413

 

Отдел Връзки с обществеността: 046 663 411

 

Отдел Счетоводство:  046 663 416

 

Реставраторско ателие: 046 663 414

 

Археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле – 0879296686

Пазачи: Христо Димитров,  Въльо Лечев, Ваньо Жеков, Георги Иванов

чистачка  – Капка Ганева