Важно съобщение

За периода 01. АПРИЛ – 30. ЮНИ 2015 година безплатния ден за посещение на експозициите в залите на Регионален исторически музей – Ямбол и Национален археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ се премества от вторник в ПОНЕДЕЛНИК.

Be the first to comment

Leave a Reply