Важно съобщение

За периода 06. ЯНУАРИ – 31. МАРТ 2015 година безплатния ден за посещение на експозициите в залите на Регионален исторически музей – Ямбол и Национален археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ се премества от четвъртък в ВТОРНИК.

Be the first to comment

Leave a Reply