ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЯМБОЛ преустановява прекия контакт с посетители и външни лица за периода 16.03 – 12.04.2020 г.

На основание на обявеното Извънредно положение на 13.03.2020 г. от Народното събрание на РБългария и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на възможностите, които предоставя чл. 107 от Кодекса на труда във връзка с пандемията от  COVID – 19, въвеждам дистанционна форма на работа на служителите в Регионален исторически музей – Ямбол, съобразена с техните отговорности и длъжностни характеристики за периода 16.03. – 12.04.2020 г. В указания период работа в сградата на музея ще се допуска само по изключение, когато е свързана с неотложни и спешни административни нужди и ще се осъществява при строго спазване на мерките за дезинфекция и безопасност. При необходимост контактът  със служителите на музея ще се осъществява по електронен път чрез електронна поща, фейсбук,  сайта  на РИМ – Ямбол.

Д-р Стефан Бакърджиев,

Директор на РИМ – Ямбол,

тел 0878 400 950, st_bakarjiev@abv.bg

Скъпи приятели,

Както си живеехме доволно в един свят, който наричахме „едно глобално село“, този вирус ни върна в родово-семейните общини. По същата причина музеят затвори врати и всички ние, ще работим от къщи. Ще използваме технологиите и ще бъдем на линия, ще се постараем да „качваме“ интересни материали, свързани с историята, бита и културата предимно на нашия край, но защо не от националната и световна история!? Питайте ни във фейсбук, на сайта на музея, пишете ни на електронната поща! Използвайте времето, за да научите нещо повече, нещо интересно, нещо полезно! Открийте отново любопитството си към света, открийте отново четенето! Както казват тези дни, заедно ще преборим вируса и … скуката!

Музейна колегия