Важна информация

за посетителите на Регионален исторически музей – Ямбол и АР „Тракийски и античен град Кабиле”


С оглед създаване на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случай на COVID-19 се въвеждат следните мерки:

  1. Да се преустанови провеждането на масови и организирани мероприятия,

които предполагат събирането на много хора на едно място.

  1. Забранява се изнасяне на беседи за групи.
  2. В музеите влизат групи, не повече от 5 човека да разгледат самостоятелно без екскурзовод, като следва да стоят на разстояние поне 1,5м един от друг.
  3. Всички служители да избягват контакти с посетители на разстояние, по-малко от 1,5 м.

Мерките влизат в сила от 09.03.2020 г. и са в сила  до второ нареждане.

 д-р Стефан Бакърджиев

Директор на РИМ – Ямбол