Български и полски археолози проучват част от южния некропол на АР „Тракийски и античен град Кабиле“

Български и полски археолози проучват надгробна могила, част от южния некропол на  Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“. Разкопките се извършват по международен проект „Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на река Тунджа“ по договор между Регионален исторически музей – Ямбол и Филиала на Интститута по археология и етнология на Полската академия на науките в Краков.
Проектът е с продължителност три години и половина и се финансира изцяло от полска страна. По време на реализацията му се предвижда да се проучат общо 5 надгробни могили на територията на област Ямбол.
Планирано е да се извършат изследвания на палеосредата по средното течение на река Тунджа, да се направят радиовъглеродни, ДНК, изотопни и антропологични анализи на откритите материалите от надгробните могили.
Проектът ще приключи през 2020 г. с издаването на публикация за направените проучвания. Съгласно българското законодателство всички открити при проучванията експонати и материали ще постъпят във фондовете на Регионален исторически музей – Ямбол.
През 2018 година по същия проект бяха проучени първите две надгробни могили, разположени в землището на село Могила. Там бяха разкрити гробове от римската епоха (II – III век) и експонати, с които Регионален исторически музей – Ямбол участва в Изложбата „Българска археология 2018“ в Националния археологически музей в София.