Бронзов кинжал

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

Бронзовият кинжал постъпва във фонда на музея през 2007 г., като находка с неизвестен произход.

Има удължена листовидна форма с надлъжен ръб. Острието е отделено от дръжката с кръстачка. Дължината на кинжала е 18,6 см. Датира се в късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.).

Кинжалът е отлят в двусъставен каменен калъп. По този начин негативите, които се издълбани и оформени в двете половина на калъпа, пасват една към друга. След изстиването му е загладен и двустранно заточен. Имал е дръжка от органична материя (рог, кост или дърво), която не е достигнала до нас.

Според проф. Евгений Черних този тип кинжали са местна имитация на образци от района на Северното Черноморие.

Късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.) е периода на формиране на тракийската култура. Това е времето на „легендарните тракийски царе” – Рез, Диомед и Перой, които според Омир са участвали в Троянската война. През този период се формира социалната структура вожд/цар-жрец, известна ни от писмените извори. Появява се и специална група (социална прослойка), която е свързана с добива и обработката на руди.

През късната бронзова епоха се наблюдава разцвет на бронзовата металургия. Леярят е можел да копира всеки предмет, включително вносните изделия, и да му предаде индивидуални характеристики.

Като правило отлетите и изковани предмети са уникални изделия и рядко са повтаряни.