Бронзово ножче от надгробната могила до с. Дражево

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на надгробна могила до с. Дражево през 2004 г. е открит един интересен експонат – бронзово ножче. То е с дължина 10 см и е имало дървена дръжка. Този предмет е имал повече представителна отколкото функционална стойност и е отразявал по-специалния статут на своя притежател в праисторическото общество.

Бронзовото ножче е открито в гроб № 4. В правоъгълната гробна яма са положени мъж, жена и дете. Мъртвите са положени в поза хокер един над друг са били поръсени с червена охра. Като гробни дарове са поставени още 4 керамични съда, 2 бронзови шила и 6 сребърни висулки. Гробната яма е разкрита в центъра на каменен кръг с диаметър 11,0 м. Бил е изграден от 5 реда ломени камъни с червен цвят и височината му е достигала до 0,8 м.

Между 3500 и 2100 г. пр. Хр. в долината на р. Тунджа се развива ранната бронзова епоха. През този период се появяват първите сечива и оръжия, които са изработени от бронз. Това е смес между мед и арсен или мед и олово. Бронзовата сплав е по-здрава и от нея праисторическите ковачи изработват различни видове брадви, върхове за копия и кинжали.