Бронзова брадва от с. Лозенец

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 2007 г. бронзовата брадва постъпва във фонда на музея. Открита е в района на с. Лозенец. Изработена е от сплав между мед и олово. Има дъговидно острие, което е двустранно заточено. Дължината ѝ е 18,9 см. Датира се в късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.).

Брадвата е изработена чрез леене. Тя е плоска, като върху страничните тесни страни има по два странични издатъка, които я определят като „кръстовиден тип”. Този тип брадви са характерни за района на Анатолия, Кавказ и Близкия Изток.

Късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.) е периода на формиране на тракийската култура. Това е времето на „легендарните тракийски царе” – Рез, Диомед и Перой, които според Омир са участвали в Троянската война. През този период се формира социалната структура вожд/цар – жрец, известна ни от писмените извори. Появява се и специална група (социална прослойка), която е свързана с добива и обработката на руди.