Антропоморфна фигурка-дрънкалка от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя през 1986 г. е открит един рядко срещан експонат.

Това е фигурка-дрънкалка, която има антропоморфни черти. Изработена е от глина, която след изпичането е придобила червен цвят. Повърхността ѝ е загладена. Човешкото лице е предадено много схематично. Носът е оформен чрез прищипване и изтегляне напред на глината. Има и четири „израстъка” с дупки. Тялото е сферично.

Фигурката е украсена с врязана мрежа от два реда, разположена хоризонтално и вертикално. Долната ѝ част е била отчупена, а сега е възстановена. В себе си фигурката-дрънкалка е имала малки „топчета”, които при разклащане са издавали звук. Висока е 7 см.

Керамичната фигурка-дрънкалка се датира в ранния халколит (4900 – 4500 г. пр. Хр.). Тя е единствения подобен експонат, открит по време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя. На територията на България са намерени десетина антропоморфни фигурки-дрънкалки, но те са открити в пластове от късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

Според доц. Стефан Чохаджиев фигурките-дрънкалки са част от ритуалните обреди и дарове, свързани с плодородието и успешното раждане при жените. Според доц. Петя Георгиева те са детски играчки, които имат апотропейни функции – техният звук прогонва злото и защитава от болести и нещастия.

Фигурката-дрънкалка е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.